Support
HowTo Ran4U
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
tatsapolza | 25-11-2020 | Hits  684
สร้าง Facebook page (แฟนเพจ) คลิก + ด้านบนขวามือ คลิกที่ เพจ เพื่อสร้างเพจ 3. ใส่ชื่อเพจ ควรตั้งให้มีคำหลัก/คำค้นหาที่ต้องการให้ติด Google อยู่ด้วย 4. กำหนดหมวดหมูของเพจ 5. ใส่คำอธิบายของเพจ 6. คลิก สร้างหน้า 7. เพิ่มรูปโปรไฟล์ (ขนาดกว้าง 170 pixel สูง 170 pixel) 8. เพิ่มรูปหน้าปก (ขนาดกว้าง 820 pixel สูง 312 pixel) 9. คลิก บันทึก 10. เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับเพจ คลิกที่ เพิ่มเติม 11. คลิกที่ เกี่ยวกับ 12. ใส่ข้อมูลเบอร์โทร 13. ใส่ข้อมูลอีเมล 14. ใส่ URL เว็บไซต์ 15. ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับ 16. ใส่ข้อมูลอ...
tatsapolza | 25-11-2020 | Hits  625
ร้านค้า FANPAGE เมื่อสร้างเพจขึ้นมาใหม่จะยังไม่เห็นแท็บเมนูร้านค้า เราสามารถเรียกขึ้นมาใช้งานได้ การเพิ่มเมนู ร้านค้า 1. คลิกที่เมนู การตั้งค่า ด้านซ้ายล่าง 2. เลือกที่หัวข้อ เทมเพลตและแท็บ 3. ติ๊กปุ่มให้เป็นสีน้ำเงินเพื่อเปิด หน้าร้านค้า การย้ายตำแหน่งแท็บ 1. คลิกที่แท็บร้านค้า ค้างเอาไว้ 2. เลื่อนแท็บร้านค้าไปยังตำแหน่งที่ต้องการ การใช้งาน เมนูร้านค้า 1. คลิกที่เมนู เพิ่มเติม ในหน้าเพจ 2. เลือกเมนู ร้านค้า 3. คลิกให้เป็นเครื่องหมายถูก ตรงตำแหน่ง "ฉันยอมรับในข้อกำหนดและนโยบายทางการค้า"...
tatsapolza | 25-11-2020 | Hits  709
สร้างโฆษณาแรก (การมีส่วนร่วมกับโพสต์) สร้างแคมเปญแรก 1. เข้าหน้าตั้งค่าโฆษณาจากลิงค์ www.facebook.com/adsmanager 2. คลิกที่ แคมเปญ 3. คลิกที่ +สร้าง แคมเปญ 4. มาอยู่หน้า แคมเปญ สำหรับเลือกวัตถุประสงค์ทางการตลาด 5. เลือกวัตถุประสงค์การตลาดแบบ การมีส่วนร่วม 6. เลือกประเภทการมีส่วนร่วมแบบ การมีส่วนร่วมกับโพสต์ 7. คลิก ดำเนินการต่อ 8. ตั้งชื่อแคมเปญ 9. คลิก ถัดไป 10. ตั้งชื่อชุดโฆษณา และ สามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการตั้งค่างบประมาณได้โดย คลิกที่ งบประมาณต่อวัน 11. เลือก งบประมาณตลอดอายุการใช้งาน 12....
tatsapolza | 24-11-2020 | Hits  883
การสร้างลูกค้าเป้าหมาย 1. เมื่ออยู่ในหน้าต่างการจัดการโฆษณา คลิกที่แท็บ แคมเปญ 2. คลิกปุ่ม + สร้างแคมเปญ 3. เลือกคลิกที่หัวข้อ การสร้างลูกค้าเป้าหมาย 4. คลิก ดำเนินการต่อ 5. ตั้งชื่อแคมเปญ 6. คลิก ถัดไป 7. เลือก เพจ ที่ต้องการสร้างลูกค้าเป้าหมาย 8. คลิก ดูข้อกำหนด 9. คลิก ข้าพเจ้ายินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไข 10. คลิก ถัดไป กำหนดข้อมูลต่าง ๆ ได้ โดยสามารถดูตัวอย่างได้จาก เรื่อง สร้างโฆษณาแรก (การมีส่วนร่วมกับโพสต์) ตั้งแต่ ข้อที่ 11. ถึง ข้อที่ 37. คลิกเพื่อดู 11. คลิกเลือกรูปแบบ รูปภาพหรือวีดีโอ...
tatsapolza | 29-01-2019 | Hits  743
การสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน Lookalike Audience 1. คลิกที่ กลุ่มเป้าหมาย 2. คลิกที่ สร้างกลุ่มเป้าหมาย 3. เลือก กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน 4. เลือกแหล่งที่มาของกลุ่มเป้าหมาย 5. เลือกตำแหน่งที่ตั้ง 6. ตั้งค่าขนาดของกลุ่มเป้าหมาย 7. กดสร้างกลุ่มเป้าหมาย
tatsapolza | 25-12-2018 | Hits  641
ตัวอย่างรูป การกำหนดเป้าหมายแบบ custom audience การกำหนดเป้าหมายแบบ custom audience จากคนเคยเข้าเว็บไซต์ที่มาจาก google Ads ให้มาเจอโฆษณาของเราใน facebook กำหนดเป้าหมายแบบ custom audience จากคนเคยดูวีดีโอ ให้มาเจอโฆษณา ที่เป็น canvas ของเราใน facebook - กำหนดเป้าหมายแบบ custom audience ไล่ลำดับจากคนเคยดู Canvasตัวที่1ให้มาเจอ Canvas ตัวที่2 และทำหนดเป้าหมายจากคนเคยดู Canvas ตัวที่2 ให้มาเจอ Canvas ตัวที่ 3 - การกำหนดให้กลุ่มเป้าหมาย เห็น canvas แบบสุ่ม
tatsapolza | 04-12-2018 | Hits  567
การเลือกกลุ่มเป้าหมายคนเคยดู Video (Custom audience) 1. ไปที่กลุ่มเป้าหมาย 2. เลือก สร้างกลุ่มเป้าหมาย เลือก กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง 4. เลือก วีดีโอ 5. คลิกที่ เลือกดู เพื่อเลือกประเภทเนื้อหา 7. คลิกที่ เลือกวิดีโอ 8. คลิก เลือกเพจ 9. คลิก เลือกวิดีโอที่ต้องการ 10. กด ยืนยัน 11. ใส่จำนวนวัน 12. ตั้งชื่อกลุ่มเป้าหมาย 13. คลิก สร้างกลุ่มเป้าหมาย 14. คลิก ถัดไป 15. คลิก เรียบร้อย สามารถดูวิธีการตั้งค่าแบบละเอียด ได้ทางวีดีโอด้านล่าง การเลือกกลุ่มเป้าหมายคนเคยดู Video (Custom audience)
tatsapolza | 04-12-2018 | Hits  809
การเลือกกลุ่มเป้าหมายคนเคยเปิด Canvas (Custom audience) 1. ไปที่กลุ่มเป้าหมาย 2. เลือก สร้างกลุ่มเป้าหมาย เลือก กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง 3. เลือก อินสแตนท์เอ็กซ์พีเรียนซ์ 4. เลือก เพจ (Facebook page) 7. เลือก Canvas 8. เลือก รูปแบบการเปิด Canvas 9. ใส่จำนวนวัน 10. ใส่ชื่อกลุ่มเป้าหมาย 11. กดปุ่ม สร้างกลุ่มเป้าหมาย สามารถดูวิธีการตั้งค่าแบบละเอียด ได้ทางวีดีโอด้านล่าง การเลือกกลุ่มเป้าหมายคนเคยเปิด Canvas (Custom audience)
tatsapolza | 30-11-2018 | Hits  681
การสร้างโพสต์ที่เป็น collection ads 1.คลิก แคมเปญ 2. คลิกที่ + สร้าง 3. คลิกเลือก จำนวนผู้เข้าชม 4. คลิก ดำเนินการต่อ 5. ตั้งชื่อแคมเปญ 6. คลิกปุ่ม ถัดไป 8. ตั้งชื่อชุดโฆษณา 9. เลือกกลุ่มเป้าหมาย 10. เลือกตำแหน่งการจัดวาง 11. ตั้งงบประมาณต่อวัน 12. คลิกปุ่ม ถัดไป 13. เลือกเพจ 14. เลือก รูปแบบเป็น คอเลกชั่น 15. เลือก Canvas 16. กรอกข้อความบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังโปรโมท 17. กรอกข้อความพาดหัว 18.คลิกปุ่ม สี่เหลี่ยม ลูกศร ด้านบน-ขวา 19. คลิกปุ่ม ส่งการแจ้งเตือนไปยัง Facebook 20. คลิกปุ่ม ตกลง 21....
tatsapolza | 30-11-2018 | Hits  682
การเลือกกลุ่มเป้าหมายคนเคยเข้าเว็บไซต์ (Custom audience) 1. ไปที่กลุ่มเป้าหมาย 2. เลือก สร้างกลุ่มเป้าหมาย เลือก กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง 4. คลิกที่ ชมเว็บไซต์ 5. เลือก ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บเพจที่เฉพาะเจาะจง 6. ใส่ url เว็บไซต์ 7. ใส่จำนวนวัน ที่ต้องการ 8. ตั้งชื่อกลุ่มเป้าหมาย 9.กดสร้างกลุ่มเป้าหมาย สามารถดูวิธีการตั้งค่าแบบละเอียด ได้ทางวีดีโอด้านล่าง การเลือกกลุ่มเป้าหมายคนเคยเข้าเว็บไซต์ (Custom audience)
1 | 2 | 3
 

Contacts Us

หากมีมีข้อสอบถาม หรือข้อสงสัย สามารถติดต่อเราได้ที่นี่

  • เลขที่ 1432 ถนน สุทธิสาร ซอยศรีสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10320
  • 02-047-0022
  • 086-906-4106
  • Email: admin@rongrean.com

QR Code


Line id : @ran4u