Support
วิธีการใช้งานเว็บRan4u
02-6171942 , 084-6434996 , 081-9589698
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

การแสดงผลหมวดหมู่สินค้า

วันที่: 13-09-2010

หมายเหตุ : การแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ ต้องทำการ SIGN-IN หรือ LOG-IN ก่อนทุกครั้ง 
( คลิกดูวิธีการSIGN-IN )

 


 

วิธีการปรับแต่งการแสดงผลหมวดหมู่สินค้า

 

การแสดงผลของหมวดหมู่สินค้าในหน้าแรก สามารถแสดงได้ 2 รูปแบบ คือ

 

1. แบบ สไลด์

 

2. แบบปกติ (แบบปกติ มีให้เลือกอีก 3 รูปแบบ)

 

    2.1 แบบปกติ 1 คอลัมน์

 

    2.2 แบบปกติ 2 คอลัมน์

 

    2.3 แบบปกติ 3 คอลัมน์

 


 

วิธีการปรับแต่งการแสดงผลหมวดหมู่สินค้า

 

 

1. วิธีการปรับแต่งแบบ สไลด์

 

1. คลิกที่ปุ่ม แก้ไข ของหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการแก้ไข

 

 

2. เลือก การแสดง แบบสไลด์ แล้วกดปุ่ม บันทึก

 

 


 

2. วิธีการปรับแต่งแบบปกติ 1 คอลัมน์


1. คลิกที่ปุ่ม แก้ไข ของหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการแก้ไข

 

 

2. เลือก การแสดง แบบปกติ
                 เลือก จำนวนคอมลัมน์ที่โชว์ เป็น 1
    แล้วกดปุ่ม บันทึก       
       

 

    


 

3. วิธีการปรับแต่งแบบปกติ 2 คอลัมน์1. คลิกที่ปุ่ม แก้ไข ของหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการแก้ไข

 


2. เลือก การแสดง แบบปกติ
                 เลือก จำนวนคอมลัมน์ที่โชว์ เป็น 2
    แล้วกดปุ่ม บันทึก            

          

 


 

4. วิธีการปรับแต่งแบบปกติ 3 คอลัมน์1. คลิกที่ปุ่ม แก้ไข ของหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการแก้ไข

 

 

2. เลือก การแสดง แบบปกติ
                 เลือก จำนวนคอมลัมน์ที่โชว์ เป็น 3
    แล้วกดปุ่ม บันทึก           

 
 

เมนูร้านค้า